Veri İletişim Altyapınız Ne Durumda ?

Bilgisayar sistemlerinin hızlı, sağlıklı ve problemsiz çalışabilmesi için network kablolama altyapısı çok önemlidir. Çoğu zaman alt yapıya yeterince önem verilmediği için, sağlıklı olmayan network kablolamaları üzerinde ciddi problemlere rastlanmaktadır. Özellikle yavaşlık ve bağlantı kopukluğu gibi problemlerin bir çoğu mühendislik formatlarına uyulmadan yapılan kablolama sistemleri yüzünden oluşmaktadır.

 1. Uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalara (3P, UL, CE, İSO, TSE vb.) sahip ürünler tercih edildi mi? 
 2. Aynı kategoriye sahip(CAT 5E, CAT6, CAT 7) veri iletişim ürünleri kullanıldı mı? 
 3. İşletmenin ihtiyacına göre (UTP, STP, FTP) standartlarında kablo ve diğer pasif ürünler ayrıca seçildi mi? 
 4. Tüm projede aynı kategori ve aynı standartlarda ürünler kullanıldı mı? 
 5. Kablo uzunluğu patch cordlar dahil 100 metreyi geçmemelidir.Test sonuçları elinizde mi? 
 6. Sistem odanız işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerde mi? Sonuç
Sorularımızın tamamına EVET cevabı verebiliyorsanız sorunsuz bir altyapınız var demektir. Fakat bir sorumuza dahi HAYIR diyorsanız en kısa sürede bizimle irtibata geçiniz.Özel cihazlarımızla test edelim ve raporlayalım sonrası kararı siz verin.

Test ve Sertifikasyon
Veri iletişiminde kullanılan pasif ürünler proje sonunda performans testinden geçirilerek üretici firmanın taahhüt ettiği sertifikayla garanti kapsamına alınmalıdır.
Test bir zorunluluk değil son kullanıcı için güvenlik önlemi, kurulumcu için garantidir. 
Test almaya uygun ve kalibrasyon tarihi (genelde1 yıl) geçmemiş cihazlarla alınmalıdır.Bu konuyla ilgili tüm belgeler ilgili firma tarafından müşteriye sunulmalıdır. 
Standart dışı cihazlarla alınan testler garanti sertifikası için kullanılamaz. 
Test veri iletişim hatları kullanıma açılmadan evvel ve sonra iki kez yapılmalı ve performans kriterleri karşılaştırılmalıdır. 
Test sonuçları yazılı ve bilgisayar ortamında hazırlanmış iki dosya halinde bulundurulmalıdır. 

Test Hataları ve Kaynakları
Mapping (Bağlantı Hatası)
Bükümlü çiftlerin panel yada konnektör tarafında renk kodlarına uyumlu irtibatlandırılmasıdır. 
Standarlarına uygun (TIA-Aveya B) monte edilmelidir. 
Attenuation (Güç Kaybı) 
Data sinyalinin her çiftte farklı frekanslarda oluşan güç kaybı ölçümüdür.Mümkün olan en küçük değer ölçülmelidir. 
Kalitesiz komponent kullanımı, priz yada panel tarafında kablo bükümlerinin fazla açılması. 
Next(Güç Kaybı) 
Bükümlü bir çiftin başka bir bükümlü çift üzerinden gelecek girişimlere karşı olan direnci ölçülür. Mümkün olan en büyük değer ölçülmelidir. 
Kablonun sahada çekilirken fazla zorlanması ezilmesi kalitesiz komponent kullanımı bilinçsiz konnektör ve panel sonlandırılmasıdır. 
Return LOSS(Güç Kaybı) 
Her çift üzerinden düşük seviyeli bir geri dönüşüm sinyali istenir. Mümkün olan en yüksek değer ölçülmelidir. 
Kablo, cord ve konnektörler farklı empedanslara sahip değişik marka ürünler olabilir.

Terminasyon ve Test Hizmetleri

Terminasyon, instalasyon, enstalasyon diye adlandırılan kısaca sonlandırma adını verdiğimiz konu çekilmiş olan bakır yada fiber optic kablolarının uçlarının, PC ve Switch iletişim noktalarında standartların belirlediği şekilde imal edilmiş priz ve panel komponetlerine belirli bir sistematik ile irtibatlandırma işleminin tümüdür.

Tüm sonlandırma hizmetleri de uluslararası yapısal kablolama standartlarının oluşturan kuruluşlarca belirlenmiş talimat ve yönergeler ile yapılmak zorundadır. Sıkı sıkıya uyulması gereken bu kurallar bütünü ile kabloların veri kayıpları önlenerek istenilen performans koruma altına alınır.

İyi bir işçilik ile yapılmamış terminasyon ile data kablolarının üzerinde çeşitli olumsuz etkiler görülmektedir.

Örneğin kablo kılıfının standartların dışında uzun sıyrılması durumunda = Kablo üzerinde Empedans artar. Uygunsuz sonlandırma ile = Next değerleri düşük kalarak performansa olumsuz etki eder Keza bu örnekleri priz veya patch panel tarafında daha fazla sıralayabileceğimiz bir çok Husus bulunmaktadır. Her data hattının çalışıyor olması sağlıklı çalışıyor anlamına gelmez bu yüzden çekilen hatların Kontrol ve test edilmesi gerekmektedir.

Bu bahsedilen test birebir uçların kontrolü ile bağlantı pin-to-pin kontrolünü yapmak olduğu gibi FLUKE NETWORK Reporter cihazı ile standartlara uygun bir test alınarak çekilen kabloların sertifikalandırılmasına olanak sağlanmaktadır.

Bizler SBA olarak projelerimizde müşterilerimize test cihazı ile test aldığımız gibi kablolarını başka firmaların çektiği hatta belki sonlandırılmalarının dahi başka firmalarca yapıldığı kablolamalarda bizlerden bağımsız olarak test hizmeti satın alabilmektedirler. Bu şekilde elinde bu tür cihazı olamayan firmalara projelerinde test alımı hizmeti verdiğimiz gibi bir başka uygulama da kablolarını çektiren son kullanıcı bir firma tarafımızdan yapılan işi denetlemek bağımsız bir firmadan test aldırarak yaptırdığı işinin kontrolü hizmetini de bizlerden alabilmektedir.

Kısaca son olarak özetlemek gerekir ise kablonun çekiminden sonlandırılmasına kadar birçok Önemli ayrıntıları içeren sonlandırma hizmeti işinin ehli olmayan kişilerce yapılması durumunda Yapılan kablolamadan performans ve verim almak mümkün olmayacaktır.

İşte bu noktada bizler SBA olarak;
A- Bağımsız kendi müşterilerimize (son kullanıcılar)
B- Alt yüklenici olarak listesi aşağıda belirtilen sektörlere Uluslar arası yapısal kablolama standartlarınca bilinçli ve titizlikle terminasyon hizmetleri vermekteyiz. 

SBA Altyapı yüklenici olarak TERMİNASYON/Enstelasyon (Sonlandırma) ve test, kontrol hizmeti verdiğimiz sektörlere ile Şehir içi - Şehir dışı projelerinde deneyimli ekiplerimizce titizlik ile hizmet sunulmaktadır. 

SBA , Yukarıda listelediğimiz firmalar tarafından oluşturulan projeleri kapsamında kendi ekipleri ile ya da 3. firmalarca çekilmiş data fiber optik veya bakır kabloların tarafımızca standartlara uygun şekilde kodlanıp, sonlandırılarak, testlerinin alınmasıyla, etiketlenerek dökümante edilip teslim edilmesi hizmetini titizlikle sunmaktayız.


Network Çözümleri - Local Area Network (LAN)

Kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları artık en önemli unsurlar haline geldi. Büyüyen işletmeler, kurumlar ve servis sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek, uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önem taşımaktadır. Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar. Bilgisayar ağlarının en önemli bileşenlerinden birisi olan anahtarlar (Switches), ağ üzerindeki bileşenleri birbirine bağlamak, verilerin varış noktalarına ulaşabilmeleri için yol göstermek, düşük ve yüksek yoğunluklu verilerin kolayca aktarılması için kullanılır. Anahtarlar sundukları ileri çoklu hizmetler ve uygulamalar sayesinde birden fazla ağa ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırıyor ve maliyetleri azaltır. SBA, sektörün en kapsamlı anahtarlama çözümlerini sunan 3Com, Allied Telesyn, Cisco Systems, HP, Nortel Networks gibi üretici firmalar ile çözüm ortaklığı yaparak, küçükten büyüğe tüm kurumların ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Çözümlerimiz basit bağlanabilirlikten yüksek uçlu, çok katmanlı akıllı anahtarlama çözümlerine kadar tüm kampus ihtiyaçlarını karşılar.

Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için işbirliği yapmaları ve iletişimlerinin mükemmel olması gerekiyor. Doğru LAN altyapısı çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Anahtarlama donanınımının Kablosuz yerel ağ, IP Telefon ve gerçek zamanlı iletişim desteğine sahip olması maliyetlerin düşmesi açısından çok önemlidir.

Ağ tasarımında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların genel ihtiyaçlarının da göz önünde tutulması gerekir. Anahtarlar çeşitli uygulama ve yönetim yazılımı çözümleri ile ağ yönetiminin kolaylaştırılması sağlanabilir.

1. Büyüyen İşletmeler - Küçük Şube Ofisleri Temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı Merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye bağlanabilmesi

2. Orta Ölçekli İşletmeler - Şube Ofisleri IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga Erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS (hizmet kalitesi) ve Güvenlik

3. Geniş Kampus Ağları Yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı Bina A - Akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı. Erişim/Kenar seviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtreleme Bina B - IP yönlendirmeli ve geliştirilmiş akıllı servisleri ile çok katmanlı anahtarlar üzerinden Bina A ile aynı fonksiyonların sağlanması

Network Çözümleri - Wide Area Network (WAN)

Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet büyük önem taşır. Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerin en önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir. Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler. Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek çözümlere de açıktır. Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;

- İş esnekliğinin maksimizasyonu
- Maliyetlerin azalması
- Verimliliğin artması
- İşlerin online yürütülebilmesi
- Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi
- Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici)
- Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması
- Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video - ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler.
- Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.

LAN ve WAN İletişim Ağları

Günümüzde karmaşık iş uygulamaları ve ortamları nedeniyle, ağ alt yapılarından eskiye nazaran çok daha fazla hizmet ve performans beklenmektedir.

Günümüz teknolojisine uygun hız, güvenilirlik ve performansı ile etiketleşmiş hub, svvitch, router, bridge, converter, transmitter, receiver gibi her türlü iletişim cihazının temini, montajı, kurulum ve konfigürasyonunu yaparak, her boyutta LAN ve WAN’lar kurmaktadır.

Müşterilerimizin yapısal kablolama konusundaki ihtiyaçlarının tümünü karşılamak amacıyla marka bağımsız teknik çözümler üretmekteyiz yapısal kablolama projelerimizde CAT5e, CAT6 bakır ve Fiber optic kablolar ile Yatay Kablolama, bina omurga, kampus omurga kablolamaları hizmetleri sunulur. Kurulan Kablolama sistemleri ile 10/100/1000/Mbit/ps hızında çalışan altyapı sistemleri hazırlanır.

Yapısal kablolama projelerimiz içersinde Data, telefon, güvenlik, şebeke, ups sistemlerinin birbiri içersinde uyum ile çalışan Entegre yapılar olarak kurulur. Bu kurulan sistemler birlikte genişletilebilir ve bu şekilde işletmelerin gelecekteki esneklik İhtiyaçları sağlanır.

Çözüm ortağı olduğumuz ve üreticiye göre değişen 15, 20 ve 25 yıllık performans garantisi verilen kablolama çözümlerimizde XP, LEGRAND, HCS, CORNING, AMP gibi konusunda en iyi olan üreticiler ile işbirliği yapmaktayız.

Kuruluştan sonra, data kabloları uçtan uca test edilmekte, alınan test raporları, detaylı proje çizimi, kablo takip şeması, vb. dökümanlar ile birlikte müşterilerimize teslim edilmektedir.

Network Çözümleri - Yapısal Kablolama

SBA Bilgisayar, müşterilerinin yapısal kablolama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marka bağımsız çözümler üretmektedir.Talep edilen bu hizmetler/ürünler ile ilgili projenin tasarımı sırasında Mühendislik, fizibilite, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yapısal kablolama projelerinde Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar kullanılarak çözüm sunulur. Veri iletişimininin önemli unsurlarından biriside şüphesiz enerji alt yapısıdır. Bunun için Data altyapısı projelendirilmesi esnasında Elektrik ve Ups alt yapısınında dizayn ve projelendirilmesi yapılmaktadır.

Müşterinin talepleri doğrultusunda ses-görüntü, data iletişimi için hız kriterleri belirlenir. Bu talepler doğrultusunda müşterinin bina içi ve bina dışı keşifleri yapılarak en uygun ürünler tespit edilir. Yapısal kablolama işlemleri; keşif, projelendirme, kuruluş, test ve sertifikalandırma işlemlerini kapsar. Çözüm ortağı olduğumuz ve üreticiye göre değişen 15, 20 ve 25 yıllık performans garantisi verilen kablolama çözümlerimizde AMP, Legrand, Molex, Lucent, HCS gibi konusunda en iyi olan üreticiler ile işbirliği yapmaktayız.

Yapısal Kablolama Sistemleri kritik iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçasıdır. Network sistemlerinin kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan başka hiç bir elemanı yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının %2'sini oluştururken, karşılaştığımız network problemlerinin %80'inin temelinde hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir.

SBA, kadrosunun network sistemlerine bütünsel bakışı ve tecrübesi ile müşterilerine sorunsuz ve yıllarca kullanabilecekleri yapısal kablolama sistemleri kurar.

Kurduğumuz Yapısal Kablolama Sistemlerindeki başarının arkasındaki en önemli üç faktör şunlardır;

- Doğru Tasarım ve Projelendirme: Yapısal kablolama sistemlerinin temel çıkış felsefesi baştan genişleyebilir bir yapı sağlamaktır. Günümüzde şirketlerde genişleme ve büyümeler genelde öngörülememektedir. Ya da öngörülse de 5 yıl sonra gerçekleşecek bir büyümeyi öngörerek buna uygun kablolama altyapısı hazırlamak maliyetli olmaktadır. Bu nedenlerle en önemlisi genişlemelere uygun bir altyapı hazırlayabilmektir.

- Kaliteli İşçilik: Projelendirme kadar önemli ikinci bir konu da işçiliktir. İşçilik kalitesi kablolama altyapısının kalitesi anlamına da gelmektedir. Çünkü en iyi marka kablolama ürünlerini de kullansanız işçiliğiniz iyi değilse performans beklemeniz yanlış olacaktır.

- Test, Etiketleme ve dokümantasyon: Gerçekleştirdiğimiz kablolama projelerinde tüm kablolar test edilerek, bellli bir numaralandırma sistemi ile etiketlenir. Yerleşim planları üzerinde kablo güzergahları ve priz noktaları işlenerek proje dosyası sistem kullanıcılarına teslim edilir. Genişleme ihtiyaçlarında veya arıza tespitinde proje dokümantasyonu vazgeçilmezdir.

- Tarafımızdan gerçekleştirilen yapısal kablolama projelerinde kullanılan ürüne bağlı olarak 15, 20 veya 25 yıl uygulama garantisini taahhüt etmekteyiz.

Yapısal kablolama hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkün;

Data Kablolaması

- Kablo Kanalları
- UTP
- STP/FTP
- Fiber
- Coax
- Token
- Ring Twinax
- Data priz bağlantısı
- Patch panel bağlantısı
- 19 Rack kablolaması
- Test ve etiketleme

Telefon Kablolaması

- Hat çekimi
- Priz, krone bağlantısı
- Test ve etiketleme

Elektrik Tesisatı

- Elektrik hattı
- UPS hattı
- Toprak hattı
- Priz, sigorta montajı

Sistem Odası Kurulumu

- Yükseltilmiş döşeme
- Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (FM200)
- Yangın Önleme Sitemleri (OxyReduct)

Network Çözümleri - Network Güvenliği

Ne tür önlemler alırsanız alın, yeni çıkan teknolojiler karşısında bu önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir. Bu yüzden networkünüzün emniyeti satın alınan cihaz veya programlara değil, oluşturacağınız "Network Güvenlik Politikasına" bağlıdır. Firmamız kurumsal olarak bu tür politikaların oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firewall Ürünleri

Bir networkün dış dünya ile bağlantısı router cihazları üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden, kötü niyetli saldırılara karşı önlem alınacak ilk nokta dış dünya ile bağlantıyı gerçekleştiren bu cihazlardır. Bazı cihazlar network güvenliğini sağlayıcı firewall imkanları içermektedir. Firmamız router tabanlı firewall cihazlarının satışını yaptığı gibi, bunların müşteri ihtiyaçları doğrultusunda konfigürasyonunda da son derece tecrübelidir.

Virtual Private Network (VPN) Çözümleri

Internet kullanımının yaygınlığı ister istemez yaşam şeklimizi değiştirdi. İş yaparken daha önce kullandığımız metodların çoğu artık Internet'e taşındı. Kurumlar artık ulusal ya da uluslar arası çapta "kapalı devre" network bağlantılarından vazgeçip daha hesaplı bir taşıyıcı ortamı olan halka açık Internet'i nasıl değerlendirebileceğini araştırmaya başladı. İletişimin sağlanması için kaçınılmaz hale gelen Internet üzerinden haberleşmenin tek sakıncası ise güvenlik. Güvenlik gerek transfer edilen bilgilerin gizliliği gerekse kurumsal ortama yabancıların erişememesi açısından önemli. Günümüzde bu güvenlik VPN sayesinde (dial-up veya sürekli bağlantılar arası) mümkün kılınmaktadır. VPN sayesinde iki uç arasında geçen konuşmalar halka açık Internet ortamı üzerinden şifreli olarak taşınmaktadır. InVPN (sanal özel ağ) kullanıcıların merkez -ofis merkez-gezici kullanıcı arasında internet üzerinden bir köprü oluşturarak dosya ve yazıcı paylaşımı, veri tabanına ya da muhasebe kayıtlarına bilgi girişleri ya da erişimi gibi uygulamaları güvenli olarak çalıştırmaları amacıyla oluşturulur.ISP tarafından sağlanan MPLS teknolojisinin uygulandığı Sanal Ağ hizmeti sayesinde şirketinizin yurt çapındaki tüm birim ve şubeleriyle hatta iş ortaklarınızla en uygun, ekonomik ve güvenli şekilde iletişim kurabilirsiniz. Aynı anda ağınızdaki tüm bilgisayarlar ile veri alışverişinde bulunarak ayrıca ödediğiniz iletişim masraflarından kurtulur, şirket işlerinizi daha hızlı ve MPLS-VPN aracılığı ile daha güvenli yürütürsünüz. İsterseniz merkeze ınternet çıkışı sağlayarak, coğrafi uzaklıktaki birim ve şubeleriniz dahil tüm kullanıcılar ile bu çıkışı paylaşır, böylece daha fazla kullanım imkanı ve daha ekonomik ınternet erişimi sağlamış olursunuz. Merkeze bağlanan uzak noktalar için sehirlerarası telefon ücreti ödemek yerine, daha ekonomik bir şekilde iletişim ihtiyaçlarını karşılarsınız.

ISP Omurgası Üzerinden Sanal Ağ:

Merkez ve şubelerin birbirine bağlanması için ISP'nin yurt genelinde yaygın olan network'u kullanılır. Bunun için her bölgedeki şubeniz ve ISP 'nın o bölgedeki en yakın POP noktası arasında kiralık hat ile Sanal ağbağlantısı yapılır. Yerel ağların birbirlerine bağlantısı ise uygun data cihazları (Modem ,Router) ve IP tünelleri kullanılarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Böylece Internet üzerindeki diğer kullanıcılar sizin firma ağınıza erişemezler.Bu model özellikle VN'e bağlanacak uçlar (şube) farklı şehirlerde ise oldukça avantajlı ve ekonomik olmaktadır. VN'e bağlanacak her şube ucuna önce kiralık data hattı çekilir. VN'de yer alacak uç sayısına göre VN'de merkez seçilir. Buna göre merkeze çekilecek data hattının ve şubelere çekilecek hatların kapasiteleri belirlenir. örneğin bir merkez noktamız ve iki adet şubemiz var ise ve şubelere 64 K'lık hat kapasitesi isteniyorsa, merkez noktaya çakilecek hattın kapasitesi, 2*64 K = 128 K seçilerek ,Türk Telekom'dan bu şekilde hat başvurusu ve devre tahsisi yapılacaktır. Bu yapı hazırlandıktan sonra uygun cihazlarla kurulum ve konfigürasyon yapılarak firma VN'i hazır hale gelmiş olur. Bulunduğunuz nokta ile ISP nin POP 'u şehir içi mesafesinde olduğu için Türk Telekom'a ödenecek hat kiraları şehir içi ücreti olacağından maliyet düşecektir. İstenirse merkeze ınternet çıkışı sağlayarak , şubeleriniz dahil tüm kullanıcılarınızla bu çıkışı paylaşır, böylece daha fazla kullanım imkanı ve daha ekonomik ınternet erişimi sağlamış olursunuz.

VPN ile Neler Yapılabilir ?

- Firmanızın birbirinden uzakta bulunan yerel ağlarını güvenli ve size özel bir ağ üzerinde birleştirerek, şubeleriniz firma merkezine ulaşarak, iş akışını bu ağ üzerinde kolayca gerçekleştirebilir.

- Firma içi sanal özel ağında kurulacak bir web server ile firma iş akışını web tabanlı hale getirmek ve iş akışını ekonomik, kolay ve hızlı gerçekleştirmek mümkündür.

- Firma içi mail sunucu ile yerel ve uzak tüm firma ofislerinde bulunan kullanıcılara bir e-mail hesabı açarak haberleşmelerin e-mail ile yaptırılması mümkündür.

- Firma içi FTP sunucusu ile yerel ve uzak tüm firma ofislerinde bulunan çalışanların bilgi kaynaklarına ortak bir noktadan daha hızlı faydalanabilmelerinin yanı sıra, bazı programlara da FTP sunucu üzerinden ulaşarak bilgisayarlarına kurabilmektedirler.

- Firma içi database sunucuları ile veritabanı uygulamalarınızın tüm ofisleriniz tarafından aynı ağüzerinde kullanımı mümkündür. Bu imkan ile ERP, SAP gibi uygulamalarınız bölgesel değil, tüm firma çapında kullanıma sunulabilecektir. ıstenirse bu uygulamalar yine tüm firma çapında kullanıma sunulmuş şekilde web tabanlı hale getirilerek daha kolay ve hızlı şekilde işletilebilirler.

- Firmanın merkez ve uzak ofisleri arasında uygun cihazlar kullanılarak VoIP (Voice over IP - IP üzerinden ses) tekniği ile mevcut data hatlarınız kullanılarak ses/fax iletimi mümkün olmaktadır. VoIP ile ekstra ücret ödemeden data hatlarınız üzerinden mevcut telefon santrallerinizi kullanarak uzak ofislerinizi dahili hattan arayıp telefon/fax görüşmesi yapabilmek mümkündür.

- Böylece telefon/fax maliyetleriniz VN yatırımınız üzerine ek bir yük getirmeden aktarılabilir. Bu imkan ile yatırımlarınızın giderleri düşer.örneğin Ankara ofisinizden, ıstanbul ofisini arayarak ıstanbul içerisindeki herhangi bir telefon numarasıyla şehir içi ücret ödeyerek görüşmek mümkündür.Tabiki merkez ve şubeler arasında ses/fax iletimi ücretsiz olacaktır.

Tüm bu işlevleri VPN uygulamalarının tercih edilmesinde önemli role sahiptir

Virüs Koruması

Acı ama gerçek. Bilgisayar virüsleri artık hayatın bir parçası oldu ve aynen insan sağlığında olduğu gibi, önlem almak ancak virüse yakalandıktan sonra aklımıza geliyor.Bilgisayar virüsü bir işletmenin çalışmasını ciddi ölçüde engeller. Hem zaman, hem de para kaybına sebep olur. Daha da kötüsü yerine konamayan bilgilerdir. Virüs bilgisayarlara çok çeşitli yollardan bulaşabilmektedir. Bunlar arasında en yaygın olanı da artık hayatımızın vazgeçilmez parçası olan e-mail ile bulaşanlarıdır. E-mail olmadan bir hayat düşünülemeyeceğine göre tek çare virüslere karşı önlem almaktır.

Zaman içerisinde yeni virüsler üretildiğinden, çok hızlı çalışan bir ekibin de surekli olarak yeni üretilen virüslere karşı korunma (aşı) ve iyileştirme (ilaç) yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir.

Firmamız sürekli virüs koruması için çeşitli yazılım ve donanım ürünleri pazarlamakta, bunların kurulumlarını yapmaktadır. Bu ürünler abonelik şartları altında güncellenmekte, yeni çıkan virüslere karşı önlemleri de hizmetinize sunmaktadır.

Sertifikalı mühendislerimizin hazırladığı Kurumsal Güvenlik Çözümleri her kurumun kendi yapısına özel çözümlerdir. Uçtan-uca güvenlik çözümü ile sunduğumuz hizmetler; çözümün tesis edilmesi, izlenmesi, açıkların ve tehditlerin belirlenmesi, raporlanması, önlemlerinin alınması, zamanında müdahale edilmesidir.

Kablosuz İletişim

Fiziksel engellerden arındırılmış, kurulum, yönetim ve kullanım kolaylığı ile iş akışınızı hızlandırabilir, fiziksel engelleri aşabilirsiniz.

Kablosuz Ağ ürünleri, kabloya kıyasla çok daha hızlı kurulum ve kullanılabilirlik olanağı sağlarken, verimliliği ve hızı ile de ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.

Özellikle Üniversite Kampüsleri, Hastaneler, Oteller, Fuar Alanları, Hava Limanı gibi binalar arası iletişim için son derece ideal olan Kablosuz Ağ teknolojisi uzak mesafelerdeki lokasyonları kolaylıkla birleştirmenize olanak sağlar.

Kablosuz Ağ'ın Avantajları

- Kablo maliyetini ve yönetim problemlerini ortadan kaldırır.

- Fiziksel problemlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.

- Encryption uygulamaları ile verileriniz son derece güvendedir.

- Sistemin hazır hale gelmesi için günlerce beklemeniz gerekmez.

- Mevcut kablo yapınızı ve ünitelerinizi değiştirmenize gerek kalmaz.


Data Yapısal Kablolama

Yapısal kablolama, açık mimari, standardize edilmiş medya ve katmanları, standart bağlantı ara yüzleri, ulusal ve uluslar arası standartlara bağlılığı ve toplam sistem tasarımı ve uygulaması gibi önemli özelliklere sahip olmalıdır.

Müşterilerimizin yapısal kablolama konusundaki ihtiyaçlarının tümünü karşılamak amacıyla marka bağımsız teknik çözümler üretmekteyiz.Yapısal kablolama projelerimizde CAT5e, CAT6 bakır ve Fiber optic kablolar ile Yatay Kablolama, bina omurga, kampus omurga kablolamaları hizmetleri sunulur.

Kurulan Kablolama sistemleri ile 10/100/1000/Mbit/ps hızında çalışan altyapı sistemleri hazırlanır. Yapısal kablolama projelerimiz içerisinde Data, telefon, güvenlik, şebeke, ups sistemlerinin birbiri içersinde uyum ile çalışan Entegre yapılar olarak kurulur. Bu kurulan sistemler birlikte genişletilebilir ve bu şekilde işletmelerin gelecekteki esneklik İhtiyaçları sağlanır.

Çözüm ortağı olduğumuz ve üreticiye göre değişen 15, 20 ve 25 yıllık performans garantisi verilen kablolama çözümlerimizde XP, LEGRAND, HCS, CORNING, AMP gibi konusunda en iyi olan üreticiler ile işbirliği yapmaktayız.

Kuruluştan sonra, data kabloları uçtan uca test edilmekte, alınan test raporları, detaylı proje çizimi, kablo takip şeması, vb. dökümanlar ile birlikte müşterilerimize teslim edilmektedir.


DOĞRU TASARIM

Network sistemlerinde Doğru Tasarlanmış ve uygulanmış yapısal kablolama, verimli, hızlı, güvenli ve kesintisiz çalışma ortamı sağlar. Aynı zamanda Yapısal Kablolama Sistemleri kritik iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçasıdır. Network sistemlerinin kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan başka hiç bir elemanı yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının %20'sini oluştururken, karşılaştığımız network problemlerinin %80'inin temelinde hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir.


Bir işletme için hayati haberleşme platformu olan yapısal kablolama sistemimiz tasarımdan kuruluma kadar sürekli takip edilmesi gereken önemli süreçler içerir.

Projelerimizde keşif ile belirlenen ortam ihtiyacına göre UTP (Unshilelded Twisted Pair) CAT5e, CAT6, CAT7 ya da korumalı tip STP (Shielded Twisted Pair) STP, S/STP, FTP gibi Bakır kablolar ile çözüm sunulur.

Aynı zamanda projede mesafe, güvenlik, yüksek bant genişliği, elektromanyetik koşullar göz önüne alındığında Fiber optik kablolar en iyi çözümü sunmaktadırlar. Indoor ve outdoor uygulamalar için Multimode ve singlemode kablolar arasından çözüme uygun kablo tipi, Core adı verilen damar sayısı ve kompenetleri ile belirlenerek, toplama merkezleri arası , katlar arası (şaft), binalar arası omurga, kampus back bone, metropol ya da switchten masaya gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Sektörünün dinamik ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilen iş süreçleri, gerekli teknik ve mesleki kalifikasyona sahip insan kaynakları ile hizmet üreterek sürekli müşteri memnuniyetini ve güvenini tesis etmek ve bunların sonucunda ticari başarıyı sürekli kılmak amaçlanmalıdır.

Doğru İşçilik

İyi yapılmış yapısal kablolama Projesi ve tasarımını doğrudan olumlu ya da olumsuz etkileyecek en önemli faktör işçilik hizmetidir. işçilik kalitesi networkünüzde performans olarak kendisini size hissettirecektir

İyi yapılmış yapısal kablolama Projesi ve tasarımını doğrudan olumlu ya da olumsuz etkileyecek en önemli faktör işçilik hizmetidir. işçilik kalitesi networkünüzde performans olarak kendisini size hissettirecektir. İşçilik kalitesi direkt kablolama altyapısı kalitesi anlamında geldiğinden kötü bir işçiliği çok kaliteli ve iyi seçilmiş markalı ürün kullanımı dahi olumlu yönde etkileyemez. Data kablolaması projesi kapsamındaki bakır yada fiber optic kabloların çekilmesi, kanal montajları, priz bağlantıları, patch panel bağlantıları Kabinet montaj ve kurulumları, çekilen ve terminasyonu yapılan hatların performans testleri, test çıktılarının alınması ve hatların priz ile patch panel tarflarının etiketlenmesi bu bilgilerin proje üzerine kaydedilmesi işlemleri yapılır.

Yapısal Kablolamanın Sağladığı Avantajlar
İyi mimari edilmiş bir yapısal kablolama sistemi ile işletmede uzun vadede ortaya çıkabilecek ilave gereksinimlere yanıt verebilecek esnekliğe kavuşulur, 

 1. Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, veritabanı gibi donanım ve yazılımlar ağ üzerinden tam kapasite çalıştırılabileceğinden, proje ekipleri arasındaki iletişim ve verimlilik de artar, 
 2. Kablolar karmaşık görüntüsünden kurtularak daha az yer kaplar ve kolay düzenlenir, 
 3. Kurumunuzda kullanılan bilgisayar, yazıcı,IP telefon , güvenlik kamerası gibi birçok donanım aynı kablolama üzerinden çalışabilir, 
 4. Yapısal Kablolama üzerinden oluşabilecek arızalar kısa sürede tespit edilip giderilebilir, 
 5. Yapısal Kablolama ile İnternet, intranet, video konferans gibi uygulamalar desteklenebilir, 
 6. Sistem yönetimi basitleşir ve uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar, 
 7. Sistemin getirdiği esneklik sayesinde herhangi bir veri noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesi kolaylaşır.